Generelle Betingelser

Generelle Betingelser for DANexplore

Rejsegarantifonden

DANexplore er tilsluttet rejsegarantifonden – reg. nr. 2842. Alle pakkerejser er omfattet af Rejsegarantifonden.

Bestilling

Bestilling skal ske (telefonisk, skriftligt eller ved personligt fremmøde) til DANexplore og er bindende for såvel kunde som DANexplore, når depositum er betalt og når betalingen er sket rettidigt. Ved betaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret de vilkår/bestemmelser, der fremgår af ordrebekræftelsen samt af DANexplores generelle betingelser. HUSK ved bestilling at oplyse de rejsendes navne nøjagtigt som angivet i passet. DANexplore påtager sig intet ansvar for problemer/meromkostning ved ukorrekt navn.

Betaling

 • Depositum: Depositum opkræves ved fremsendelse af ordrebekræftelse og faktura. Såfremt depositum ikke betales inden for den angivne frist, bortfalder tilbuddet. (Vi gør opmærksom på, at evt. afbestillingsforsikring skal tilkøbes sammen med depositum, da denne træder i kraft ved køb af rejsen)
 • Restbetaling: Restbetaling forfalder senest 8 uger før afrejse. Hvis bestilling sker mindre end 8 uger før afrejsen skal det fulde beløb betales senest ved fremsendelse af ordrebekræftelse og faktura. Såfremt fristen for restbetaling ikke overholdes bortfalder aftalen og det allerede indbetalte depositum er tabt.

Rejsedokumenter

 • Billetter og øvrige rejsedokumenter: Billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt efter restbetaling er modtaget. Såfremt de ikke er modtaget senest 10 dage før afrejse skal der tages kontakt til DANexplore.
 • Skatter og afgifter: En del skatter og afgifter opkræves i forbindelse med billetudstedelsen og er inkluderet i billetprisen. Dog kan der være lokale skatter såsom afrejseskatter og enkelte nationalparkafgifter der ikke kan inkluderes i prisen og derfor betales lokalt. Det samme er gældende for resort fee på hoteller, som afregnes lokalt og direkte med hotellet.

Rejseplan, Check-in tider m.v.

De anførte tidspunkter i rejseplanen er lokaltider. Der kan ske ændringer i fartplanerne efter bestillingstidspunktet, og det er derfor vigtigt, at afgangstiderne i de fremsendte billetter m.v. kontrolleres nøje. Du kan altid følge nyeste opdaterede flyrejse, samt få mange nyttige informationer om din flyrejse på www.checkmytrip.com. Det er den rejsendes ansvar at holde sig ajour med afgangstider og eventuelle ændringer af disse. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem billetter og rejseplan, så kontakt venligst DANexplore omgående.

Normalt skal check-in i lufthavnen være foretaget senest 3 timer før afrejse, og vi anbefaler, at man møder op i lufthavnen i god tid. Enkelte selskaber kræver tidligere check-in, hvilket vil fremgå af rejseplanen.

Vi gør opmærksom på, at Canada, USA, Australien og New Zealand lige som Danmark har sommer/vintertid – disse ændres fra år til år, og den rejsende er selv forpligtet til at opdatere sig her.

Pas, Visum og vaccinationer

Husk altid gyldigt pas uanset hvor rejsen går hen. Det kræves i flere lande, at passet ved indrejsen er gyldigt i 6 måneder efter hjemkomst.

Vi gør opmærksom på, at et dansk fremmedpas ikke betragtes som et almindeligt pas. Kontakt derfor dit rejsemåls ambassade i god tid for eventuelle særlige visumbestemmelser. Udenlandske statsborgere bør inden bestilling af rejsen undersøge evt. visum- og paskrav, da DANexplores oplysninger alene gælder for personer med dansk pas.

Du kan altid finde nyeste opdaterede visumregler på udenrigsministeriets hjemmeside.

Ønsker man hjælp til at søge eventuel visum, kan man mod gebyr få hjælp til visum her. Man er selv forpligtet til at kontrollere, om vaccinationer kræves og/eller er obligatoriske. Det kan gøres hos egen læge eller på www.sikkerrejse.dk

Manglende efterlevelse

Overholdes kravene ikke til pas, visum eller vaccinationer, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenter, kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod DANexplore, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.

Forsikringer

 • Afbestilling ved akut sygdom: DANexplore anbefaler, at der sammen med bestilling af rejsen tegnes en sygdomsafbestillingsforsikring, der dækker afbestillingsomkostningerne i henhold til Goudas betingelser, som kan ses på www.gouda.dk. Afbestillingsforsikringen kan tegnes gennem DANexplore. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med bestilling af rejsen (ved depositum-betaling) og kan ikke efterfølgende opsiges eller refunderes.
  • Rejse – og ulykkesforsikring: Den rejsende er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.m. på rejsen. Vi anbefaler derfor altid at tegne en Gouda rejseforsikring. Rejseforsikring kan tegnes gennem DANexplore. Vær opmærksom på og læs om det gule sygesikringskort her

Særlige ønsker på rejsen

DANexplore kan altid forespørge på særlige ønsker både i forhold til sædereservation på fly såvel som specifikke ønsker til hoteller. Disse ønsker er aldrig garanteret medmindre det fremgår af fakturaen. Vi gør opmærksom på, at hos langt de fleste flyselskaber er seating ikke længere inkluderet i prisen. Seating kan foretages på flyselskabets egen hjemmeside, dette er dog mod egenbetaling.

Kundens ansvar

Kunden er forpligtet til:

 • At sørge for gyldigt pas med gyldighed i minimum 6 mdr. efter hjemkomst. Husk også børn og babyer mange steder skal have eget pas – tjek reglerne på www.politi.dk
 • At søge visum. Vær opmærksom på, at DANexplores oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Har den rejsende dobbelt statsborgerskab eller udenlandsk pas, er det den rejsendes ansvar selv at søge oplysning hos egen ambassade om hvilke formaliteter der er nødvendige for gennemførsel af rejsen. Find din ambassade her
 • At være opmærksom på hvilke indrejse- og visumregler der er gældende for de lande flyrejsen går via på både ud- og hjemrejse! Det er den rejsendes eget ansvar at sikre, at alle gældende regler overholdes.
 • At sørge for nødvendige vaccinationer – Find information hos Statens Serum Institut eller på www.sikkerrejse.dk
 • At kontrollere at for–, mellem- og efternavne i billetter, pas og andre rejsedokumenter stemmer overens. Husk at ALLE navne skal oplyses som de står i passet ved bestilling. Bemærk dog at flere flyselskaber, af billettekniske årsager, ønsker mellemnavne undladt på flybilletten. Såfremt der indgår bindestreger i navnet, er det meget vigtigt, at vi får oplyst dette. Ændringer af ukorrekte navne på udstedte flybilletter er altid forbundet med store gebyrer, så er du i tvivl, er det en god idé at tjekke dit pas en ekstra gang.
 • DANexplore påtager sig ikke ansvar for de udgifter og konsekvenser ukorrekte oplysninger kan medføre. Hvis en navneændring er mulig, kan det kun ske mod gebyr til luftfartselskabet.
 • At søge oplysninger om muligt ændrede hjemrejsetidspunkter ved ALTID at kontakte flyselskabet senest 72 timer før hjemrejsen eller den videre rejse. Tiderne kan fx tjekkes på www.checkmytrip.com
 • At møde op i lufthavnen i god tid. DANexplore anbefaler altid, at man møder op minimum 3 timer før afrejse – man kan tjekke den aktuelle situation på den pågældende lufthavns egen hjemmeside.

Ordensbestemmelser

Vi skal bede dig som rejsende at rette dig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle vores underleverandører (som f.eks. hoteller, lufthavnen og transportmidler). Du skal opføre dig således, at dine medrejsende føler sig ugeneret. Upassende opførsel kan, I grove og/eller gentagne tilfælde, føre til bortvisning – også fra den videre deltagelse i rejsen. Du vil i sådanne tilfælde selv være ansvarlig for egen hjemtransport og eventuelle udgifter som følge heraf. I tilfælde af bortvisning er du ikke berettiget til nogen form for tilbagebetaling af rejsens pris eller dele heraf.

VIGTIG INFORMATION VED REJSE TIL/VIA USA

Fra den 13. Januar 2009 blev der stillet skærpede krav til rejsende til USA under Visa Waver programmet (ESTA). Inden afrejse skal der afgives en række oplysninger via hjemmesiden her: https://esta.cbp.dhs.gov. Afgivelsen af disse oplysninger, samt rigtigheden af disse, påhviler alene den rejsende. Manglende eller mangelfuld afgivelse af oplysninger kan give hårde konsekvenser for den rejsende. DANexplore har intet ansvar for afgivelse af ovennævnte oplysninger, hvorfor DANexplore ikke kan blive mødt med krav, der måtte udspringe grundet manglende eller mangelfulde oplysninger. Spørgsmål i forbindelse med afgivelse af oplysninger skal rettes til den Amerikanske Ambassade i Danmark

VIGTIG INFORMATION VED REJSE TIL/VIA CANADA

Med virkning for rejser til Canada fra og med d. 29. september 2016 har landet indført den obligatorisk elektroniske forhåndsgodkendelse kaldet eTA (Electronic Travel Authorization). Det betyder, at du som besøgende er forpligtet til at anmelde din ankomst til Canada (som det også har været tilfældet i USA siden januar 2009).
eTA er en internetbaseret formular, som du finder her: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
Her indtastes de samme personoplysninger, som man før skrev på indrejsepapirerne. Indtastningen skal foretages ikke mindre end 72 timer før afrejse.

VIGTIG INFORMATION VED REJSE TIL/VIA AUSTRALIEN

Du kan altid finde de nyeste opdaterede visumregler på udenrigsministeriets hjemmeside. Her finder du også link til at søge visum online. Vi anbefaler, at man printer visumbekræftelsen ud og medbringer i lufthavnen.
Som dansk statsborger får man 90 dages visum til Australien ved online visum.

VIGTIG INFORMATION VED REJSE TIL/VIA NEW ZEALAND

Med virkning for rejser til New Zealand fra og med d. 1. oktober 2019 har landet indført den obligatorisk elektroniske forhåndsgodkendelse kaldet eTA (Electronic Travel Authorization).
Det betyder, at du som besøgende er forpligtet til at anmelde din ankomst til New Zealand – dette kan gøres fra 1. juli 2019.
ETA kan søges via ”Immigration New Zealand” hjemmeside eller via mobil app.

Når du vælger kun at købe en flybillet er det dit flyselskab, der er ansvarlig for transportens gennemførsel.

DANexplore optræder som agent for de(t) i rejsen/transporten involverede flyselskab(er), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportaftalen.

Dette/disse selskab(ers) transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til Montreal og Warszawa konventionerne og EU forordning 889/2002, der begrænser flyselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse. DANexplores ansvar for mangler samt person og tingskade for skibs og togrejser er begrænset til det erstatningsansvar vores leverandører har i henhold til henholdsvis Athen Konventionen samt COTIF/CIF konventionen.

Ovenstående betyder, at når der er købt en flybillet uden yderligere arrangement (så som f.eks. hotel, bil) er DANexplore kun formidler af transporten. Opstår der problemer under transporten som følge af forsinkelser og aflysninger er det flyselskabet der er lavet aftale med og dermed mod dem der skal rettes et eventuelt krav – det vil fremgå af ordrebekræftelsen, hvilket flyselskab der er aftalepart. Se evt. dine rettigheder på www.slv.dk

Force Majeure

I tilfælde af Force Majeure såsom aftalebrud, strejker, vejrlig eller andre forhold som DANexplore ingen indflydelse har på, er DANexplore ikke ansvarlig.

Prisændringer

 • Pakkerejser: DANexplore forbeholder sig ret til efter bekræftelse at ændre prisen på grund af:
  a) ændringer i transportomkostninger, – herunder brændstofpriser
  b) ændringer i skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser – herunder lufthavns-, havne-, landings-, startafgifter
  c) ændringer i valutakurser, indkøbspriser og tariffer der er anvendt ved beregning af rejsens pris.

Eksempel på prisændring: Hvis lufthavnsafgiften udgør kr. 150,- af den samlede rejses pris, og lufthavnen vælger at hæve afgiften til kr. 200,- vil den samlede rejsepris stige med kr. 50,-

En prisændring vil blive meddelt kunden snarest muligt og senest 20 dage før afrejse. Overstiger en prisforhøjelse mere end 8% af rejsens pris, kan kunden, ved uden unødigt ophold skriftligt at kontakte DANexplore, afbestille rejsen og kræve det indbetalte beløb tilbagebetalt. Sker der ændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse.

 • Flight Only (kun fly): Se din ordrebekræftelse for regler.

Ændringer

Ved ændringer af allerede bekræftede reservationer kan der forekomme ændringsgebyr til leverandøren. Visse flybilletter og arrangementer kan ikke ændres og betragtes som afbestilling og ny bestilling.

 • Ændringer af pakkerejsen efter aftalens indgåelse: Flybilletter, der indgår i pakkerejser, kan ikke ændres, når de er bestilt og betalt (ikke-refunderbare billetter). Den del af pakkerejsens pris, som flybilletten udgør, vil derfor gå tabt, hvis du ønsker at ændre en pakkerejse efter betaling. Hvis du ønsker at ændre i antal deltagere, rejsedatoer, værelsesfordeling etc., vil dette påvirke prisen for din rejse. Meromkostninger i forbindelse med sådanne ændringer betales af den rejsende og skal betales inden afrejse på dato fastsat af DANexplore. Informationspligten gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som må anses for bagateller. Hvis ændringen medfører, at rejsens økonomiske værdi bliver ringere, har du ret til at modtage nedslag i prisen. Er de ændringer, som DANexplore foretager i aftalen, væsentlige, eller aflyses rejsen, uden at dette skyldes dine egne forhold, kan du hæve aftalen og få tilbagebetalt det fulde indbetalte beløb. Du kan også vælge at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, forudsat at DANexplore uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette. Du skal inden for den fastsatte frist underrette DANexplore om dit valg, efter du har modtaget meddelelse om ændringen. Giver du ikke besked inden for fristen anses dette som en accept af ændringerne.
 • Kundens ændringer af pakkerejsen EFTER aftalens indgåelse:
  Ønsker du at foretage ændringer i pakkerejsen, skal du kontakte DANexplore hurtigst muligt. Hvis det efter vores underleverandørers regler er muligt at ændre pakkerejsen, skal du selv afholde de eventuelle merudgifter, som ændringerne medfører. DANexplore er ikke forpligtet til at foretage ændringer i din rejse. Hvis en ændring jævnfør reglerne ikke er mulig, og du fortsat gerne vil ændre din rejse, betragtes dette som en afbestilling af pakkerejsen på de aftalte afbestillingsvilkår og en ny bestilling.

Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret jf. forbrugeraftaleloven

Afbestillingsregler

Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre regler på ordrebekræftelsen.

 • Depositum refunderes ikke
 • Ved afbestilling efter fuld betaling, er hele rejsens pris tabt.

Det betragtes som afbestilling af hele flybilletten, hvis kunden ikke møder op til sin flyafgang og rejsens pris er tabt ligesom hjemrejse billetten ikke vil kunne benyttes.

Reklamation

Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til DANexplore omgående, når manglen konstateres, således at DANexplore kan forsøge at afhjælpe forholdet.

Vi gør os umage med at planlægge din rejse ned til mindste detalje. Hvis der på rejsen, mod forventning, skulle forekomme fejl eller mangler, er det meget vigtigt, at du så snart fejlen eller manglen konstateres, retter henvendelse til DANexplore (se kontaktdetaljer herunder). Vi vil herefter straks forsøge at afhjælpe forholdet. Såfremt du undlader at kontakte DANexplore inden for rimelig tid, kan du jf. Lov om Pakkerejsers §26 fortabe retten til efterfølgende at gøre mangelkrav gældende. Hvis du på baggrund af en konstateret fejl eller mangel på rejsen selv disponerer (eksempelvis køber en overnatning på et andet hotel) uden at have kontaktet DANexplore, kan du ikke efterfølgende gøre krav om økonomisk kompensation gældende over for DANexplore for denne disposition.

DANexplore kan træffes inden for vores almindelige kontortid på tlf. +45 86 40 88 44. Sker henvendelse uden for almindelig kontortid, skal vi kontaktes på vores nødtelefon på nr. +45 29 22 61 85.

Krav angående mangler der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være DANexplore i hænde senest 4 uger efter rejsens afslutning. Ved uenighed mellem DANexplore og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11,3, 2840 Holte. Husk det er din pligt, at du inden afrejse har læst dine rejsedokumenter grundigt igennem, så eventuelle fejl kan rettes inden afrejse.

Værneting og lovvalg

Værneting: Retten i Randers. Eventuelle søgsmål skal afgøres efter dansk national ret og anlægges ved dansk domstol.

Der tages generelt forbehold for trykfejl.