Indførsel af planter og frø

VIGTIG information vedr. indførsel af frø, planter, frugt og planteprodukter fra lande uden for EU

Reglerne medfører, at det ikke er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter herunder snitblomster fra rejser i lande uden for EU, uden at disse følges af et officielt plantesundhedscertifikat. Reglerne gælder for rejsende, som medbringer planter og planteprodukter i bagagen eller som en del af deres personlige bagage.

Læs mere om reglerne her

Hvorfor er reglerne vigtige?

Plantesundhedsforordningen har til formål at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktionen mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter som blinde passagerer eller smugles ind. Planteskadegørere kan gøre stor skade på dansk økonomi og natur. Ved mistanke om fund af særligt alvorlige planteskadegørere, også kaldet karantæneskadegørere, er der anmeldepligt hos Landbrugsstyrelsen.

Klik på banner herunder for at læse om reglerne